Logo aplikácie pre Web Viewer.

Web Viewer

Microsoft Corporation

Začíname s doplnkom:

Tento doplnok funguje v: PowerPoint 2013 Service Pack 1 alebo novšia verzia pre Windows, PowerPoint on the web, PowerPoint pre iPad, PowerPoint 2016 or later on Mac.

Spúšťanie doplnkov priamo v Office Online

V Office Online môžete spustiť ľubovoľný doplnok.